Αποκατάσταση από Μαστεκτομή

Η αποκατάσταση από μαστεκτομή μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση και την ψυχολογία σας διορθώνοντας το στήθος σας.

Αποκατάσταση από Μαστεκτομή

Η Πλαστική Χειρουργική μπορεί να βοηθήσει πολύ σε περιπτώσεις όπου ο μαστός χρειάζεται αποκατάσταση από μαστεκτομή, βελτιώνοντας την εμφάνιση της ασθενούς και ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την ψυχολογία της.

Αποκατάσταση από Μαστεκτομή

Βελτιώστε την εμφάνιση και την ψυχολογία σας διορθώνοντας το στήθος σας από μαστεκτομή.

Ενδείξεις για αποκατάσταση μαστού

Η γυναίκα αισθάνεται ότι έχει χάσει τη θηλυκότητά της και την αρμονία του σώματός της, κάτι που επηρεάζει κατά πολύ τον ρόλο της ως γυναίκα και ως σύντροφο, αλλά και τον τρόπο που ντύνεται και γενικότερα τις δραστηριότητές της. Σήμερα, χρησιμοποιούνται όλο και καλύτερες και ασφαλέστερες τεχνικές για την αποκατάσταση μαστού, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες γυναίκες να καταφεύγουν σ’ αυτήν.

Η επέμβαση για την αποκατάσταση από μαστεκτομή δεν επηρεάζει την έρευνα για τυχόν υποτροπή, ούτε προκαλεί μεταστάσεις, ενώ δίνει πολύ καλά αισθητικά αποτελέσματα. Πλέον, σχεδόν κάθε γυναίκα μετά από μαστεκτομή, μπορεί να υποβληθεί σε επέμβαση για αποκατάσταση μαστού, μετά τις ειδικές θεραπείες, δηλαδή μετά από διάστημα περίπου επτά μηνών.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η αποκατάσταση μαστού γίνεται άμεσα, δηλαδή στην ίδια επέμβαση μετά την μαστεκτομή. Πρέπει να σημειωθεί πως είναι απαραίτητο, προτού γίνει οτιδήποτε με τον προσβεβλημένο μαστό, να γίνει πλήρης διερεύνηση του άλλου μαστού.

Στατιστικά, τόσο η ψυχολογία όσο και η ζωή των γυναικών μετά από αποκατάσταση μαστού, είναι σημαντικά καλύτερη από των γυναικών χωρίς αποκατάσταση.

Αποκατάσταση από μαστεκτομή - Μέθοδοι

Αποκατάσταση με ένθεμα σιλικόνης

Μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις όπου η μαστεκτομή άφησε αρκετό δέρμα για να χωρέσει την προσθήκη σιλικόνης και είναι η πιο απλή μέθοδος που εφαρμόζεται, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι να υπάρχει χώρος και δέρμα για να καλύψει το ένθεμα.

Όταν δεν υπάρχει αρκετό δέρμα προκειμένου να τοποθετηθούν τα ενθέματα σιλικόνης, θα πρέπει να προηγηθεί μία επέμβαση με χρήση διατατήρων δέρματος, οι οποίοι θα δημιουργήσουν την περίσσεια δέρματος που απαιτείται.

Οι διατατήρες δέρματος μοιάζουν με μικρά μπαλόνια, τα οποία τοποθετούνται κάτω από το δέρμα ή κάτω από τους θωρακικούς μύες κι έχουν την ιδιότητα να διατείνουν το δέρμα, δηλαδή να δημιουργούν περίσσεια δέρματος, όταν τα φουσκώνουμε σιγά-σιγά. Στην αρχή λοιπόν γίνεται μία επέμβαση όπου τοποθετείται κάτω από το δέρμα ή τους μύες ο διατατήρας και σε κάποιο σημείο, εκτός του μαστού, η βαλβίδα του διατατήρα κάτω από το δέρμα. Λίγες εβδομάδες μετά, ο γιατρός θα εγχύσει φυσιολογικό ορό με μια σύριγγα στη βαλβίδα και μέσω αυτής στο διατατήρα. Με αυτόν τον τρόπο και προσθέτοντας κάθε 2-3 εβδομάδες περίπου φυσιολογικό ορό στο διατατήρα, αυτός θα διογκωθεί σιγά-σιγά και μαζί του θα διαταθεί και το δέρμα, δημιουργώντας έτσι την περίσσεια δέρματος που χρειάζεται.

Μερικούς μήνες μετά και όταν πλέον η διάταση του δέρματος έχει φτάσει στον επιθυμητό βαθμό, θα ακολουθήσει η επέμβαση κατά την οποία θα αφαιρεθεί ο διατατήρας και στη θέση του θα τοποθετηθεί ένθεμα σιλικόνης. Προκειμένου να μη γίνουν δύο επεμβάσεις, πολλοί γιατροί προτιμούν τα ενθέματα τύπου becker τα οποία είναι ενθέματα και διατατήρες μαζί.

Αποκατάσταση από μαστεκτομή με διατατές δέρματος (tissue expanders)

Οι διατατές δέρματος χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο, αποφεύγοντας έτσι το πρόβλημα της δημιουργίας κάψας. Αυτοί είναι μικροί σάκοι από σιλικόνη, που γεμίζουν με φυσιολογικό ορό, σιλικόνη ή συνδυασμό από τα δύο και τοποθετούνται κάτω από το δέρμα που απομένει. Μέσω μιας βαλβίδας, γεμίζονται με μία σύριγγα με πολύ λεπτή βελόνα, περίπου κάθε εβδομάδα, ώστε να διατείνονται βαθμιαία.

Με τον τρόπο αυτό, το δέρμα μεγαλώνει σιγά-σιγά, λόγω των ελαστικών ιδιοτήτων του, έτσι ώστε το μέγεθος του μαστού να είναι αρχικά μεγαλύτερο από το επιθυμητό και αφήνεται έτσι για έξι περίπου εβδομάδες. Τότε αφαιρείται ορός για να επιτευχθεί συμμετρία στο μέγεθος και με μία μικρή επέμβαση αφαιρείται η βαλβίδα.

Ταυτόχρονα γίνεται και η αποκατάσταση της θηλής. Τελευταία με την χρησιμοποίηση των τελειότερων προσθηκών μη λείας επιφάνειας, τα προβλήματα της δημιουργίας κάψας έχουν μειωθεί πάρα πολύ ή και εξαφανιστεί.

Αποκατάσταση από μαστεκτομή με κρημνούς

Όταν το δέρμα είναι πολύ τεντωμένο και λεπτό μετά την μαστεκτομή, ιδιαίτερα εάν έχει αφαιρεθεί και ο θωρακικός μυς, τότε η αποκατάσταση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας γειτονικούς ιστούς. Έτσι, με ειδικές τεχνικές, χρησιμοποιούμε, ανάλογα την περίπτωση, κρημνούς δέρματος ή κρημνούς μυός και δέρματος.
Οι μυοδερματικοί κρημνοί που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι:

Πλατύς ραχιαίος: Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται πιο συχνά για την αποκατάσταση του μαστού. Με αυτή την μέθοδο γίνεται μετακίνηση δέρματος από την ράχη μαζί με ένα μέρος από τον πλατύ ραχιαίο, που βρίσκεται πίσω από την μασχάλη. Ανάλογα την περίπτωση, μπορεί να τοποθετηθεί και προσθήκη σιλικόνης, για μεγαλύτερο όγκο.

Ορθός κοιλιακός: Με αυτήν την τεχνική, μετακινείται τμήμα του δέρματος που περισσεύει από την περιοχή της κοιλιάς, μαζί με τον ένα από τους δύο ορθούς μύες, στην περιοχή του μαστού που έχει αφαιρεθεί. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και το μισό με κάθε ορθό για Όταν γίνεται αποκατάσταση και στις δύο πλευρές, χρησιμοποιείται το μισό δέρμα μαζί με κάθε ορθό, για τον κάθε μαστό.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου το θωρακικό τοίχωμα έχει ακτινοβοληθεί ή για μεγάλα ελλείμματα και δεν χρειάζεται προσθήκη σιλικόνης. Το δέρμα, μαζί με το υποδόριο λίπος που χρησιμοποιείται, είναι αυτό που περισσεύει στην κοιλιοπλαστική και η συρραφή γίνεται χαμηλά, ακριβώς πάνω από το εφηβαίο. Η επέμβαση αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπερβολικά αδύνατα ή παχύσαρκα άτομα ή σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε επεμβάσεις στην κοιλιά, που επηρέασαν την αιμάτωση του μυός.

Αποκατάσταση της θηλής και της άλω

Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο της αποκατάστασης, όπου για την αποκατάσταση της θηλής χρησιμοποιούμε δέρμα από τον ίδιο τον μαστό και για την άλω ένα δερματικό μόσχευμα από την άνω-έσω επιφάνεια του μηρού. Το χρωματικό ταίριασμα επιτυγχάνεται με κατάλληλο δερματοχρωματισμό.

Αποκατάσταση μαστού μετά από μερική μαστεκτομή

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αποκατάσταση πραγματοποιείται με την χρήση δερματικών κρημνών ή με την χρήση προσθήκης σιλικόνης.

Dr. A. Gaitanis

A

Ζητήστε να σας καλέσουμε για περισσότερες πληροφορίες.

15987
ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΟΥΜΕ
Scroll to Top

Ο Απόστολος Γαϊτάνης μπορεί και συνδυάζει τις προσωπικές σας ανάγκες με ότι πιο σύγχρονο στην αισθητική πλαστική χειρουργική, για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Ζητήστε να σας καλέσουμε